• دبیرکل حزب سبز ایران:

  دبیرکل حزب سبز ایران می‌گوید: به کسانی که تا دیروز راست سنتی بودند امروز برچسب تندرو و سوپر انقلابی می‌زنند و بعد آن کسانی که چپ بودند، اصلاح‌طلب شدند و در پشت سنگر میانه‌روی و اصلاح‌طلبی قرار گرفته‌اند.

 • ۲۵ سال پس از دوم خرداد ۷۶ به نکته‌ای پرداخته شده است که در هیاهوهای داخلی مجال طرح چندانی نیافت...

 • «ترور شهید مطهری در شامگاه ۱۱ اردیبهشت اتفاق افتاد اما چون این روز به نام روز کارگر شناخته می‌شود بعدتر ۱۲ اردیبهشت به عنوان روز شهادت استاد و روز معلم تعیین شد و تا سال‌ها کسی یادآوری نمی‌کرد یا از ذکاوت نامگذاران بود که به خاطر مرحوم مطهری روز معلم و خاطره قتل مرحوم خانعلی هم احیا شد و به احتمال قوی‌تر تنها یک تصادف بوده است.»

 • عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی:

  عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: اصلاح‌طلبان تند و دوم خردادی به جلسه با رئیسی دعوت نشده بودند، فقط ما میانه‌روها در جلسه حضور داشتیم که در نتیجه همه آرام بودند. 

 • دبیرکل حزب ایستادگی:

  دبیرکل حزب ایستادگی در ارزیابی خود از تیم اقتصادی دولت می‌گوید: تیم اقتصادی دولت تیم پر ستاره‌ای است اما چون با هم کار تیمی و گروهی نکرده‌اند، اقدامات‌شان تأثیر چندانی در بهبود شرایط اقتصادی کشور نداشته است.

 • اگرچه با روی‌کارآمدن رئیسی این باور شکل گرفته بود که ذیل تحقق پروژه یکدست‌سازی قدرت، عملا گسل جریانات سیاسی با دولت جدید یا صفر خواهد شد یا به حداقل ممکن خواهد رسید؛ اما شواهد و قرائن به‌خصوص در روزها و هفته‌های اخیر حکایت از آن دارد که حامیان دیروز دولت سیزدهم و شخص رئیسی در زاویه معناداری با او قرار گرفته‌اند.

 • بازنشر؛ فعال سیاسی اصلاح طلب:

  یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: انقلاب تاکنون هزینه زیادی برای ساختار سیاسی موجود بین اصلاح طلبان و اصولگرایان پرداخت کرده است اما جریان اصلاح طلب خود را کنار کشید و حاضر به پرداخت هزینه در تداوم آن، نشد.

 • بازنشر؛ فعال سیاسی اصولگرا:

  دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گفت: تعدادی افراد می نشینند، انتخاباتی را انجام می دهند و بعد اصولگرایان هم باید جوابگو باشند.

 • بازنشر؛ فعال سیاسی اصولگرا:

  یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: ما خانم‌های هنرپیشه‌ای داریم که هزینه آرایش آنها از حقوق بعضی از کارمندان بیشتر است البته برخی از آنها هم وضع‌شان خوب نیست.

 • ویژه نوروز 14001؛ الویری:

  فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: من نسبت به آینده مسائل اقتصادی در خوش بین نیستم.