• بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، تهرانی‌ها در بهار امسال هشت روز هوای پاک، ۷۶ روز هوای قابل‌قبول تنفس کردند.

  • شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران از برقراری وضعیت «قابل‌قبول» در بیشتر مناطق پایتخت طی امروز، جمعه، ۲۹ اردیبهشت ماه خبر داد.

  • بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون میانگین کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۱۰۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد همچنین کیفیت هوای یک ایستگاه در وضعیت نارنجی و ۲۱ ایستگاه در شرایط زرد گزارش شده است.

  • براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هم‌اکنون (۱۸ اردیبهشت‌ماه) میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط «قابل قبول» قرار دارد اما با آغاز تردد خودروها افزایش غلظت ذرات معلق انتظار می‌رود.

  • شاخص آلودگی هوای تهران، بر اساس پالایش صورت گرفته روی عدد ۷۰ بوده و در بازه قابل قبول قرار دارد.

  • براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هم‌اکنون (۱۲ اردیبهشت‌ماه) میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط «قابل قبول» قرار دارد اما با آغاز ترافیک صبحگاهی کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق پرتردد دور از انتظار نخواهد بود.

  • هوای امروز پایتخت در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

  • هوای امروز پایتخت در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

  • مطابق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوا هم‌اکنون روی عدد ۶۳ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

  • بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس پالایش صورت گرفته روی عدد ۶۸ و در بازه قابل قبول قرار دارد.