• یکی از سوالاتی که پرسیده می‌شود آن است که آیا دودی کردن شیشه خودرو در قانون جرم‌انگاری شده است؟ اگر جرم است چه مجازاتی دارد؟

۱