• امام جمعه قم گفت: اگر خوب است، دیر یا زود اش مهم نیست، اگر می‌تواند مشکلی از کشور حل کند کنار هم باشید تا این مسئله شکل بگیرد. بنای ما این است که با همه کشورها از در آشتی وارد شویم و تنها استثنای ما رژیم اشغالی است و آمریکا هم اگر روزی آدم شد و به خواسته‌های ملت تن داد آن‌جا هم بحثی نداریم.

۱