• وزیر خارجه ترکیه گفت: سازمان‌های تروریستی مین‌گذاری می‌کنند و سوئد عامدانه بر روی آن‌ها پا می‌گذارد؛ حال آنکه اگر استکهلم بخواهد، می‌تواند این (زمین مین‌گذاری شده را) پاکسازی کند.

  • درترکیه؛

    به نوشته روزنامه واشنگتن پست، راسموس پالودان که یک نژادپرست سوئدی و ضد اسلام است از دولت استکهلم اجازه یافته تا به قرآن در مقابل سفارت ترکیه در پایتخت سوئد اهانت کند.

۱