• مدیر انجمن پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت خبر داد:

    بهروز مروتی گفت: متاسفانه دولت زورش می‌رسد و حق و حقوق قانونی معلولان را نمی‌دهد. ما می‌خواهیم قانونی که در مجلس خودشان تصویب کردند را اجرا کنند اما دولت بعد از گذشت بیش از 4 سال و نیم قانون را اجرا نمی‌کند.

  • نماینده مجلس شورای اسلامی:

    علی بابایی کارنامی گفت: نه تنها ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان حذف نشده بلکه قرار است سال آینده دریافتی مستمری بگیران 38 درصد اضافه شود.

۱