حرم امام رضا
  • هر ساله، با ورود به ماه محرم شهر ها و روستاها سیاه پوش می شوند و نمادهای این ماه عزیز را در کوچه و پس کوچه ها می بینیم. هیأت با هزینه های مردمی برگزار می شوند و مردم از ماه ها قبل برای محرم به فکر پس انداز هستند. در این گزارش به بررسی هزینه لازم برای برپایی یک هیئت مذهبی پرداخته‌ایم.

  • رئیس شورای عالی مصالحه سابق افغانستان با اظهار اینکه دشمنان با حادثه مشهد قصد داشتند روابط دوستانه بین افغانستان و ایران را متشنج کنند، گفت اما این شیطنت با موضع‌گیری معقول مقامات در ایران خنثی شد.