ایمن آبادی
  • نماینده مجلس دهم در گفت و گو با منیبان:

    نماینده مجلس دهم اظهار کرد: یک خطر شدید رئیسی را تهدید می کند که این خطر بازمانده های تیم روحانی نیستند بلکه بازمانده های تیم احمدی ‌نژاد هستند که ۸۵ درصد ترکیب دولت، تیم دولت بهار است.