• در جریان اعتراضات اخیر در واکنش به قانونی تحت عنوان قانون ماموران خارجی در گرجستان که به اعتقاد منتقدان باعث تغییر به نفع استبداد در این کشور می‌شود، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از معترضان گرجستانی به خاطر تکان دادن پرچم اوکراین تشکر کرده و گفت، این کار آنها نشان‌دهنده احترام بوده و خواستار آنچه موفقیت دموکراتیک خواند، در این کشور شد.

۱