اعضای فراکسیون ایرانیان خارج از کشور
  • نشست مشترک رئیس و اعضای فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی با وزیر امور خارجه با هدف تبادل نظر در حوزه ایرانیان خارج از کشور و بهره‌ گرفتن از ظرفیت‌ مجلس شورای اسلامی در حل مسائل اساسی پیش روی هم‌وطنان خارج از کشور، در وزارت امور خارجه برگزار شد.