• مرکز مدیریت راه‌های کشور در جدیدترین گزارش از وضعیت راه‌ها در صبح روز جمعه از تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال خبر داد.

۱