شاخص
  • یک شاخص اصلی در گزارش نظرسنجی‌های ماهانه از خودروسازان، وضعیت مرداد را «بدترین ماه بازار خودروی ۱۴۰۰» تصویر می‌کند.

  • در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد بیش از 7 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 427 هزار واحدی رسید.

  • یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در اصلاح اخیر شاخص بورس گفت: به نظر می‌رسد که با توجه به وجود انتظارات تورمی، بازار سرمایه گنجایشی برای کاهش بیش از اندازه نداشته باشد.

  • در ابتدای معاملات امروز شاخص کل با رشد بیش از 3 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 423 هزار واحدی رسید.

  • حدود دو هفته است که ترمز صعود بازار سرمایه کشیده شده است؛ به طوریکه شاخص کل بورس که از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیز گذر کرده بود روز گذشته به یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد رسید. اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل آن وجود چند ابهام برای این بازار می‌داند و بر این باور است که هرچند قیمت ها در بازار ارزنده است اما احتمالا این روند تا اواسط مهرماه ادامه خواهد داشت.

  • در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت بیش از 29 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 420 هزار واحدی رسید.

  • در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت بیش از 37 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 450 هزار واحدی رسید.

  • در ابتدای معاملات امروز شاخص کل با افت 702 واحدی به رقم یک میلیون و 487 هزار واحدی رسید.

  • قیمت انواع ارز‌های شاخص دیجیتالی امروز در روند معاملات در بازار‌های تجارت دیجیتال بین‌المللی تغییراتی را تجربه کرد.

  • یک کارشنای بازار سرمایه گفت: اگر دولت بخواهد سیاست‌های انقباضی پولی را در دستور کار خود قرار دهد، بدون تردید بازارها وارد فاز رکودی خواهند شد.