• دلایل روان‌شناختی بسیاری وجود دارد که باعث می‌شود شما احساس کنید که صبح‌ها انرژی یا انگیزه‌ لازم برای بلند شدن از رختخواب را ندارید. با این حال، چند ترفند ساده و عملی وجود دارد که به شما کمک می‌کنند صبح‌ها با انرژی و بدون تاخیر از رختخواب‌تان جدا شوید و روز خود را با انگیزه آغاز کنید.

  • بی خوابی در باور عمومی به عنوان ناتوانی در به خواب رفتن شناخته می‌شود. اما اگر یک روتین وقت خواب منظم را دنبال می‌کنید، احساس خواب آلودگی می‌کنید، در زمانی مشابه از شب به خواب می‌روید، اما در نیمه‌های شب از خواب بیدار می‌شوید و در به خواب رفتن مجدد با دشواری مواجه هستید با پدیده‌ای به نام “بی خوابی میانی” مواجه هستید.

۱