اختاپوس
  • آیا می‌دانید هشت پا از جمله حیوانات هوشمند دریایی محسوب می‌شود؟ هیچ کس نمی‌تواند شگفتی‌های هوش این موجود دریایی را انکار کند. در واقع آن‌ها بسیار باهوش، خلاق و شگفت انگیز هستند.