• رییس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با مُنیبان:

    رییس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: برخی وزرا فکر می‌کنند اگر امکاناتی را در اختیار پروسه مولدسازی قرار بدهند ریاست و مدیریتش تضعیف می‌شود و بعدها از او انتقاد می‌کنند که این ساختمان یا امکانات در زمان…

پربیننده‌ترین