آقای محسن رضایی با‭ ‬حلوا‭ ‬حلوا‭ ‬گفتن،‭ ‬دهان‭ ‬شیرین‭ ‬نمی‌شود

روزنامه «آفتاب یزد» انتقاداتی را درباره اظهارات اخیر محسن رضایی مطرح کرد.

آقای محسن رضایی با‭ ‬حلوا‭ ‬حلوا‭ ‬گفتن،‭ ‬دهان‭ ‬شیرین‭ ‬نمی‌شود
بیشتر بخوانید:

به گزارش مُنیبان؛ روزنامه آفتاب یزد نوشت: امروز‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬جمعیت‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬فقیر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬خود‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬افقی‭ ‬ترسیم‭ ‬کنند‭. ‬شاید‭ ‬مسئولین‭ ‬خبر‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬سفره‌های‭ ‬مردم‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬کوچک‌تر‭ ‬شدن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬مانند‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬از‭ ‬سفره‌های‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬حذف‭ ‬شده‌اند

درحالی‌که‭ ‬قیمت‭ ‬سکه‭ ‬و‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬کالاهای‭ ‬اساسی‭ ‬افزایش‭ ‬یافته،‭ ‬محسن‭ ‬رضایی‭ ‬معاون‭ ‬اقتصادی‭ ‬رئیسی‭ ‬گفته‭ ‬است‭: ‬‮«‬امروز‭ ‬برای‭ ‬طی‭ ‬مسیر‭ ‬پیشرفت‭ ‬کشور‭ ‬یک‭ ‬مبارزه‭ ‬و‭ ‬مسابقه‭ ‬جدی‭ ‬بین‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬مخالفان‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬پیشرفت‭ ‬کشور‭ ‬شتاب‭ ‬گیرد‭. ‬دولت‭ ‬سیزدهم‭ ‬تلاش‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬دیوارهای‭ ‬تحریم‭ ‬یکی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دیگری‭ ‬بشکند‭.‭...‬‮»‬

امروز‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬جمعیت‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬فقیر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬خود‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬افقی‭ ‬ترسیم‭ ‬کنند‭. ‬شاید‭ ‬مسئولین‭ ‬خبر‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬سفره‌های‭ ‬مردم‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬کوچک‌تر‭ ‬شدن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬مانند‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬از‭ ‬سفره‌های‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬حذف‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اقلام‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حذف‭ ‬شدن‭ ‬هستند‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬موضوع‭ ‬برجام‭ ‬نیز‭ ‬بی‌فرجام‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬ناامیدی‭ ‬مردم‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬بیشتر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬تحریم‌ها‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬زندگی‭ ‬روزمره‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬مواجه‭ ‬ساخته‌اند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬قیمت‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬حتی‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬نکرده‭ ‬است‭ ‬بلکه‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬داشته‭ ‬اند‭. ‬زندگی‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬تصوراتی‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬دارند‭ ‬زمین‭ ‬تا‭ ‬آسمان‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬معیشتی‭ ‬مردم‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬مسئولین‭ ‬از‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی‭ ‬جامعه‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کنند‭ ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬حرف‌های‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬نمی‌کنند‭. ‬همچنین‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬گفته‌ها‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬القا‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬مسئولین‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬توجه‌ای‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬معیشتی‭ ‬مردم‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬انگار‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬دیگری‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭. ‬وگرنه‭ ‬دنیایی‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬عادی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سکونت‭ ‬دارند‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬تنگنای‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬حیات‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خطر‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭.

‬لذا‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬باید‭ ‬بسیار‭ ‬سنجیده‌تر‭ ‬صحبت‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬گفته‌ها‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی‭ ‬مردم‭ ‬تطبیق‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬مردم‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬عدد‭ ‬و‭ ‬رقم‭ ‬نیستند‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ملموس‭ ‬روزانه‭ ‬با‭ ‬مسائل‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬توانایی‭ ‬پرداخت‭ ‬هزینه‌های‭ ‬خانوار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬همزمان‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬شغل‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬هستند‭. ‬مگر‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬بهبود‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬سخن‭ ‬گفت؟

هادی‭ ‬حق‭ ‬شناس‭ ‬کارشناس‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬به‭ ‬آفتاب‭ ‬یزد‭ ‬گفت‭:‬‮«‬‭ ‬یک‭ ‬اصطلاحی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬می‌گویند‭ ‬با‭ ‬حلوا‭ ‬حلوا‭ ‬گفتن‭ ‬دهان‭ ‬شیرین‭ ‬نمی‌شود‭. ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬متوجه‭ ‬شویم‭ ‬اقتصاد‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شاخص‌هایی‭ ‬مورد‭ ‬سنجش‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهیم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬رفاه‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬شاخص‌هایی‭ ‬سنجیده‭ ‬می‌شود‭. ‬مهمترین‭ ‬شاخص،‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬تورم‭ ‬مواد‭ ‬خوراکی‭ ‬بالای‭ ‬۷۰‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬تورم‭ ‬ماهانه‭ ‬مسکن‭ ‬بالای‭ ‬۶‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬سطح‭ ‬دستمزدها‭ ‬بسیار‭ ‬پایین‌تر‭ ‬از‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬نقطه‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬مقایسه‌ای‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬قیمت‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬غذایی‭ ‬مانند‭ ‬روغن،‭ ‬مرغ،‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬مشابه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬افزایش‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۵۰‭ ‬درصد‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شاخص‌ها‭ ‬رفاه‭ ‬مردم‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬نیست‭. ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬مواردی‭ ‬مانند‭ ‬نرخ‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬برویم‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شویم‭ ‬که‭ ‬امسال‭ ‬وضعیت‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬ارزش‭ ‬رشد‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬تراز‭ ‬بازرگانی‭ ‬در‭ ‬هفت‭ ‬ماهه‭ ‬گذشته‭ ‬منفی‭ ‬۳‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬لذا‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬سنجه‌ای‭ ‬وضعیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬سنجش‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭ ‬متوجه‭ ‬بهبودی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬نمی‌شویم‭. ‬شاخص‌های‭ ‬پولی،‭ ‬نرخ‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی،‭ ‬تراز‭ ‬بازرگانی،‭ ‬رشد‭ ‬نقدینگی،‭ ‬نرخ‭ ‬بهره‭ ‬بانک‌ها‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬شاخص‌ها‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهند‭ ‬که‭ ‬سطح‭ ‬رفاه‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬این‭ ‬بدان‭ ‬معنا‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬وضعیت‭ ‬بهتر‭ ‬بوده‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۹۷‭ ‬که‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬علیه‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬مرتب‭ ‬سطح‭ ‬رفاه‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬نرخ‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شاخص‌ها‭ ‬صورت‭ ‬می‌پذیرد‭.‬‮»‬

ت ت
کدخبر: 119793 تاریخ انتشار
در رسانه های دیگر بخوانید
ارسال نظر

نظرسنجی

عملکرد کی روش در جام جهانی را چگونه می بینید؟
پربیننده‌ترین
دیگر رسانه ها