کدخبر: 50638 تاریخ انتشار

قیمت انواع دستگاه ماینر امروز + جدول

چنانچه قصد خرید دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز دارید می‌توانید از لیست قیمت ماینر‌های زیر استفاده نمایید. لیست قیمت‌ها از ارزان به گران مرتب شده تا بتوانید دستگاه مناسب با بودجه خود را به آسانی انتخاب نمایید.

قیمت انواع دستگاه ماینر امروز + جدول
بیشتر بخوانید:

قیمت دستگاه های ماینر

نام کالا

قیمت (تومان)

دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M3 9,000,000
دستگاه ماینر پانگولین ماینر Whatsminer M3X 12.5Th 9,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T9 Plus 10.5TH/s 9,400,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebang Ebit E9+ 9Th 9,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebang Ebit E9.5 11.5Th 10,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M1 10,800,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M3v2 11,300,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.2 12Th 12,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9 Mini 14,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9 15,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9 15,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9i 13.5Th 16,300,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 13.5Th 16,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 Hydro 16,500,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 851 16,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14.5Th 16,500,000
دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر S9 14Th 18,000,000
دستگاه ماینر هالونگ ماینینگ Dragonmint T1 16Th/s 18,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 14Th 19,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10 18Th 19,000,000
دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Antminer S9i 14.5Th/s 19,200,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14Th 20,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.1 18Th/s 21,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9k 13.5Th 23,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 16TH 25,200,000
دستگاه ماینر ای بنگ EBIT E10.3 24TH 27,800,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.3 16Th 28,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.2 27Th 28,800,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 852 29,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer K5 1130GH 29,500,000
دستگاه ماینر لاوکور A1 25Th/s 29,500,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F1 24Th/s 29,800,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 17Th 30,000,000
دستگاه ماینر بیتفیلای Snow Panther B1 Plus 32,200,000
دستگاه ماینر هالونگ ماینینگ Dragonmint T1 32Th/s 33,000,000
دستگاه ماینر علائدین ماینر T1 32TH 34,000,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 921 35,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 24Th 35,000,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F3 30Th/s 35,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 19Th 36,000,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 920 37,200,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 20.5Th 37,800,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3 Plus 37,800,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 19.5Th/s 38,500,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T 26Th 38,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3 Plus Plus 39,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T-30Th 40,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T15 40,500,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Terminator 42,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ EBit E11 30TH 42,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 30TH 45,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 37Th 47,500,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9++ ZMaster 47,500,000
دستگاه ماینر علائدین ماینر T2 26TH 47,800,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S15 48,300,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M10 33TH 49,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T HF+ 32Th/s 50,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 36Th 51,500,000
دستگاه واتس ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21 28Th/s 54,500,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5 40Th/s 56,000,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5 40Th/s 56,000,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1047 37TH 62,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 40Th 66,800,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 38Th 69,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer E3 180MH/s 70,000,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5M 53Th/s 71,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 42Th 72,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17e 53Th 75,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E12 Plus 50Th 76,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z11 135ksol/s 79,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9 ZMaster 86,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9+ ZMaster 88,000,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1066 50TH 89,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21 90,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 58Th 102,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 50Th 102,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 52Th 105,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 Pro 50Th/s 110,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T3 50Th 110,700,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 54Th 113,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 Pro 53Th/s 115,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 55Th 115,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 56Th 115,000,000
دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Antminer S17 Pro 56Th 118,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 64Th 120,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 58Th 122,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 56Th/s 124,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 61Th 128,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 53Th/s 130,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 60Th 132,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 62Th 135,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 70Th 140,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 68TH 147,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17e 64Th 157,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 70Th 158,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 68Th 160,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 60Th 161,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 73Th 164,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 76Th 169,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 64Th 169,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 62Th 174,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 65TH 175,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 52Th 175,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 70Th 178,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 54Th 180,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 86TH 208,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T19 84Th 215,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 66Th 220,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 70Th 220,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 76Th 240,000,000
دستگاه ماینر پاندا ماینر B7 Pro 8G 360MH 255,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S+ 100TH 264,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer DR5 265,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z15 420ksol/s 335,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 95Th 349,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 88TH 350,000,000
دستگاه ماینر اینو سیلیکون A10 Pro ETH 500MH 360,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19j Pro 100TH/s 361,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer D1 392,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 Pro 110Th 399,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A10 Pro+ ETH 720MH 490,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A10 Pro+ ETH 750MH 530,000,000
دستگاه ماینر آی بی لینک BM-K1 5.3Th 575,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L7 9.16Gh 800,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L7 9.5Gh 819,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A11 Pro ETH 2000Mh/s 890,000,000

 

وبگردی
ارسال نظر

پربیننده‌ترین