کدخبر: 50632 تاریخ انتشار

قیمت انواع موتورسیکلت در بازار امروز + جدول

در این گزارش قیمت روز بازار انواع مدل‌های موتورسیکلت خارجی و ایرانی را گردآوری نموده ایم. این قیمت‌ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

قیمت انواع موتورسیکلت در بازار امروز + جدول
بیشتر بخوانید:

قیمت موتورسیکلت

بنلی

مدل

قیمت ( تومان )

  اس 180 سال 1399۶۰,۵۰۰,۰۰۰
  اس 180 سال 1400۶۵,۵۰۰,۰۰۰
  کی وی 150 سال 1399۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کی وی 150 سال 1400۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  لئونچینو 249 سال 1399۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  لئونچینو 249 سال 1400۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  اس 249 سال 1399۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  اس 249 سال 1400۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 25 ان سال 1399۷۲,۵۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 25 ان سال 1400۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 135 سال 1399۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 250۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 150 سال 1399۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی نیو 150 سال 1400۵۵,۵۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 150 سال 1400۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  تی ار کی 249 سال 1399۹۵,۵۰۰,۰۰۰
  تی ار کی 249 سال 1400۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
  وی زد 125 سال 1399۴۴,۵۰۰,۰۰۰
  وی زد 125 سال 1400۴۷,۵۰۰,۰۰۰
  125 SETA سال 1399۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان 250 سال 1400۸۲,۵۰۰,۰۰۰
  ریس 249 سال 1399۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

احسان

مدل

قیمت ( تومان )

  احسان 125 هندلی سال 1399۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  احسان 125 هندلی سال 1400۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  احسان 125 استارتی سال 1399۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  احسان 150 سال 1399۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  احسان 200 استارتی سال 1398۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  احسان ویو کی3 125 سال 1400۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  احسان ار دی 125 سال 1400۳۴,۵۰۰,۰۰۰
  احسان شکاری ای اچ 200 سال 1399۳۷,۵۰۰,۰۰۰

کویر موتور

مدل

قیمت ( تومان )

  سی دی ای 125 سال 1399۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  سی دی آی 125 سال 1395۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  سی دی آی 125 سال 1398۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی دی آی 125 سال 1397۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سی دی ای استارتی 125 سال 1399۲۶,۵۰۰,۰۰۰
  سی دی ای 150 سال 1399۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  سی دی ای 200 سال 1399۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  رادیسون 125 سال 1399۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  اس تی 3 230 سال 1399۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  مگلی 200 ار سال 1399۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  اس 2 کی لس سال 1399۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  اس 2 کی لس سال 1400۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  150 ایکس2 سال 1399۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  مینی ام تی دو 70 سال 1399۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  248 تی دو سال 1399۵۵,۵۰۰,۰۰۰
  سی دو 249 سال 1399۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  1958 کی وی سال 1399۳۱,۰۰۰,۰۰۰

دینو

مدل

قیمت ( تومان )

  کاوان 150 سال 1399۴۷,۵۰۰,۰۰۰
  کاوان 150 سال 1400۴۴,۵۰۰,۰۰۰
  کاوان پلاس سال 1400۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  ویند 200 سال 1399۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  ویند 200 سال 1400۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  لئوپارد 200 سال 1399۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  کاوان 125 سال 1399۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  جفت سیلندر کروز 250۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  طرح کلیک 150۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  فیدل کلاسیک اس وای ام سال 1399۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  فیدل 200 اس وای ام سال 1399۵۲,۵۰۰,۰۰۰
  زد 2 150 سال 1398۴۴,۵۰۰,۰۰۰
  زد 2 200 سال 1400۵۸,۰۰۰,۰۰۰

گلکسی

مدل

قیمت ( تومان )

  اس آر 200 سال 1399۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  اس ار 200 سال 1400۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  جی 200 سال 1400۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  ان آ 180 سال 1399۵۷,۵۰۰,۰۰۰
  ان آ 180 سال 1400۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  ایکس125 سال 1399۴۳,۵۰۰,۰۰۰
  اف ایکس 150 سال 1399۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  اف ایکس 150 سال 1400۵۶,۵۰۰,۰۰۰
  اس ار 130 سال 1399۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  ان اچ 180 سال 1399۶۱,۵۰۰,۰۰۰
  ان اچ 180 سال 1400۶۴,۵۰۰,۰۰۰
  ای تی 1500 سال 1399۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  جی ایکس 250۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 125 ایکس 125۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 130 اس ار۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  سی ال 150 سال 1399۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  سی ال 150 سال 1400۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 180 ان اچ 183۶۴,۵۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 150 اف ایکس 149۶۲,۸۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 200 اس ار 197۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 110 تی ان سال 1400۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سایر مدل‌ها

مدل

قیمت ( تومان )

  کبیر کلیک 150 سال 1400۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان پی کی 135 سال 1399۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  چهار چرخ 150 جترو۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  شباب ویو 130 سال 1399۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  ویشتا 150 سال 1400۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  500 وات دندی۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  پیاجیو لیبرتی ABS 150 سال 1398۸۶,۰۰۰,۰۰۰
  های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال 1400۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز ان ام اس 200 سال 1399۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز ان ام اس 200 سال 1400۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز ان ام اس 125 پی اس سال 1399۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز 200۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز 150۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز 125 استارتی۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز 125 هندلی۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز ار دی 125 سال 1400۳۱,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز ان ام اس استارتی 125 سال 1399۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  سحر ار ان ام اس 125 سال 1399۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  سحر سی دی آی 125 1399۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  سحر 135 ار دی۳۴,۳۰۰,۰۰۰
  سحر 125 هندلی۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  سحر سی جی ال 150 سال 1400۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  سحر 125 استارتی۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سحر 200۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  سحر 150۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سحر آر سی جی 200 سال 1399۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  نامی 150 سی دی ای استارتی سال 1400۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نامی ار ایکس 249۹۷,۵۰۰,۰۰۰
  نامی 2000 وات سال 1400۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  نامی ام ال ان 3000 وات لیتومی۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  نامی 150 تی اس سال 1400۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نامی 125 سی دی ای سال 1399۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  دایچی 3000 ای سی سال 1399۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  تکتاز تی کی 125 استارتی سال 1400۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا پی سی ایکس(ای بی اس) 150 1400۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا پی سی ایکس 150 سال 1400۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا ادونس 150 سال 1400(تایلند)۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی با ABS)۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی)۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا کلیک ای 150 سال 1399۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا کلیک 165 سی سی سال 1400۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا کلیک ای 150 سال 1400۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا Genio سال 1400۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا Genio سال 1399۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  هانی کلیک 150 سال 1399۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هانی کلیک 150 سال 1400۴۱,۵۰۰,۰۰۰
  دایچی وی پی 125 سال 1398۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی ای اچ 1800 وات سال 1399۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی سی آر 150 سال 1400۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی ار ایکس 249۸۴,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی 3000 ای سی سال 1400۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  پالس ان اس 200۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  پالس 200 آر اس سال 1400۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج ار اس 200 سال 1400۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج 220 Avenger سال 1400۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج ان اس 160 سال 1400۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج باکسر 150 سال 1398۴۲,۵۰۰,۰۰۰
  باجاج بکسر 150 سال 1398۴۲,۵۰۰,۰۰۰
  باجاج پالس یو جی فور 180 سال 1395۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج پالس 200 ان اس سال 1398۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  ارشیا 150 سی جی سال 1398۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  رایکا 125 سال 1399۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  یاماها ام تی 25۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها ان ام آ ایکس 150 سال 1400۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
  یاماها ایروکس 155 سال 1399۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها گرند فیلانو 125 سال 1399۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها کیوبکس 125 سال 1400۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها کیوبکس 125 سال 1399۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها XSR 155۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها NMAX 155۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها NMAX 155 کی لس۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  کلیک کریستال 150 سال 1399۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها NMAX 155۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  کلیک کریستال 125 سال 1399۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1400۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1399۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  رادوین ال جی سی سال 1399۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  سپهر ال 200 سال 1399۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  آشیل دی وای 125 سال 1399۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  سپهر اف اس 110 سال 1399۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیزتک سی جی 150 سال 1399۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  کلیک LURTS 150 سال 1400۳۷,۵۰۰,۰۰۰
  فیدل کلاسیک 169 سال 1399۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال 1400۴۰,۵۰۰,۰۰۰
  فیدل اس وای ام 200 سال 1399۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 250 لاکی۸۶,۰۰۰,۰۰۰
  ایباک وی ان 1200 سال 1399۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  کلیک بلنتا 150 سال 1399۳۷,۵۰۰,۰۰۰
  شهاب سی جی 150 سال 1399۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  کلیک هدا 150 سال 1400۳۷,۵۰۰,۰۰۰
  همتاز HANWAY NK 250۹۱,۵۰۰,۰۰۰
  شهاب ویو 130 سال 1400۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  همتاز Blenta click vr 150۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  کلیک هدا 150 سال 1399۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز ای اچ 200۳۴,۵۰۰,۰۰۰
  همتاز ای اچ 800۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهاب سی جی 125 سال 1399۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  آپریلیا اس آر 150 سال 1398۴۸,۵۰۰,۰۰۰
  همتاز چهار چرخ CF1000۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز چهار چرخ AU200۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز چهار چرخ AU150۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز چهار چرخ CF600۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز ان بی 200۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز ای ام 1200۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز ای ام 3000۴۲,۵۰۰,۰۰۰
  همتاز ای ار اس 2 5000۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز چهار چرخ ATV125۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز چهار چرخ ATV250۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز آر اس سال 1399۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز 200۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  همتاز BLENTA CR 200۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز بلنتا 249 زد۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز شکاری 200 اس اچ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
  همتاز 150۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز ایکس ای ام 200 سال 1399۳۸,۵۰۰,۰۰۰
  لاکی 2000 اس ایکس۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو باکسر 150 سال 1400۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو سی جی 125 سال 1399۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو 125 سال 1400۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو 150 ام دبلیو۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو کریستال طرح کلیک 150 سال 1400۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو ام دبلیو 150 سال 1400۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  دلتا وای دی 1500 سال 1399۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  تی وی اس Apache۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  تی وی اس JUPITER 110 سال 1398۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  تی وی اس وگو 110 سال 1398۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیرو هانک 150 سال 1395۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  زونتس آر 250 سال 1399۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  زونتس R new 250 (keyless)۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  زونتس ار 250 سال 1400( کی لس)۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  زونتس ار 250 سال 1400۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  زونتس اس 250 سال 1399۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  زونتس وی 249 سال 1400۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
  تلاش سی دی ای 150 سال 1399۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  تریل پرواز جی وای 200 سال 1399۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  تریل روان کیو ام 200 1400۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین کی اف 1200۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین SK500 SERI A۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین SK500 SERI B۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  ثمین SK500 SERI C۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین کی ان 500 وات۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  نامی 800 وات سال 1398۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  نیرو محرکه نامی 125 هندلی۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نیرو محرکه نامی 125 استارتی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نیرو محرکه نامی 150۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  نیرو محرکه نامی 200۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی محرکه EL510۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیشتاز evo 200۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیشتاز D4-150cc۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  پیشتاز D4 200۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  پیشتاز PMT150۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  پیشتاز 200 سی دی ای۳۱,۵۰۰,۰۰۰
  پیشتاز 150 سی دی ای۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  پیشتاز 125۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس 249۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  باسل 200 سی جی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  باسل اسکوتر 125اس سی دو Bassel۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  250 طرح کی تی ام فلات۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  فلات 200 طرح سی ار اف۶۴,۵۰۰,۰۰۰
  همتاز FALAT DT 20۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  200 ام کی زد۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1۳۷,۵۰۰,۰۰۰
  بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1۲۹,۵۰۰,۰۰۰
  بیکلاچ ZOMOROD 125 S۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  پانیک 125۴۵,۵۰۰,۰۰۰
  لاکی 250۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی 185 وی اف 3۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی 180۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو 150 پلاس۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی دبلیو 1500 ام ای۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  رودوین 135۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  ار اس 200۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  هرم اسپید 130۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  استار اچ ال ایکس 150۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  آپاچی 160۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ژوپیتو 110۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  توسن آر ال 5 5000وات سال 1400۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1399۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  توسن اس کی 6 6000 وات سال 1400۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  توسن اس ار 7 7000 وات سال 1399۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  توسن اس کی 6 6000 وات سال 1399۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  توسن آر ال 5 5000وات سال 1399۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  توسن اس ار 7 7000 وات سال 1400۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ساوین ام تی 200 سال 1400۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  ساوین ام کی زد 150 سال 1399۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  ساوین ام کی زد 169 سال 1399۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  ام کی زد 200۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  متین 200 ام کی زد سال 1399۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  متین 200 سال 1397۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی دی ای 150 سال 1399۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  تی وی اس اچ ال ایکس 150 سال 1399۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی جیکسر اس اف سال 1398۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی جیکسر سال 1400۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی v-storm سال 1400۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی اینازوما 250 سال 1399۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی اینازوما 250 سال1400۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  زمرد کویر 125۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  زمرد کویر 150۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  زمرد کویر 200۳۲,۵۰۰,۰۰۰
  کریستال 125 پلاس۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا اسکوپی 110 سال 1400۶۱,۰۰۰,۰۰۰

وسپا

مدل

قیمت ( تومان )

  وسپا GTS SUPER 249۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  وسپا SPRINT NOTTE 150۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  وسپا GTS 249۲۷۸,۶۵۰,۰۰۰
  وسپا GTS HPE 249۳۲۵,۵۵۰,۰۰۰
  وسپا GTS SUPER NOTTE 249۳۱۳,۷۵۰,۰۰۰
  وسپا GTS SUPER SPORT 249۳۰۲,۳۵۰,۰۰۰
  وسپا GTS TOURING 249۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰
  وسپا GTS YACHT CLUB 249۳۰۷,۹۰۰,۰۰۰
  وسپا PRIMAVERA 150۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰
  وسپا PRIMAVERA S 150۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  وسپا PRIMAVERA TOURING 150۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰
  وسپا PRIMAVERA YACHT CLUB 150۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  وسپا SPRINT S 150۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰

 

وبگردی
ارسال نظر

پربیننده‌ترین