کدخبر: 50309 تاریخ انتشار

آخرین تحولات بازار سهام پایتخت/یک سیگنال منفی در بورس

درحالی ورودی پول حقیقی ها به بازار سهام تداوم داشت اما برخی شاخص های عملکردی سیگنال های منفی ارسال کردند.

آخرین تحولات بازار سهام پایتخت/یک سیگنال منفی در بورس
بیشتر بخوانید:

به گزارش منیبان، معاملات بازار سهام با نوسان اندکی دنبال اما شاخص کل بورس منفی شد. شاخص کل با 2.5 هزار واحد (0.18 درصد) در نقطه 1404.6 میلیون واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز با افت 1.8 هزار واحد در نقطه 385 هزار واحد ایستاد. سه نماد شستا، پارس و شفن با تحرکات سمت تقاضا مانع از ریزش بیشتر شاخص شدند و این در حالی بود که فولاد، تاپیکو، شبندر و وغدیر با تحرکات در سمت عرضه، شاخص را قرمز رنگ کردند.

شاخص کل فرابورس هم با کاهش 37 واحدی در نقطه 20.14 هزار واحد ایستاد. شگویا و سمگا با تحرکات سمت تقاضا مانع از ریزش بیشتر شاخص شدند اما فرابورس، صبا و آریا با بیشترین تحرکات در سمت عرضه، شاخص را نزولی کردند.

ارش کل معاملات بازار سهام 5.7 هزار میلیارد تومان برآورد شد که سهم معاملات خرد 4.2 هزار میلیارد تومان شد. روند ارزش معاملات بازار سهام تغییری نداشت و معاملات در همان محدوده دنبال شد.

تراز پول حقیقی ها دوباره مثبت شد؛ بدین ترتیب ورودی پول حقیقی ها برای بازار سهام 53.7 میلیارد تومان و ورودی پول حقیقی ها برای صندوق های با درآمد ثابت 15.7 میلیارد تومان شد.

همچنین سرانه خرید حقیقی ها به نفع خریداران بود؛ بدین ترتیب سرانه خرید حقیقی ها 13.4 میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ها 12.9 میلیون تومان شد. روند سرانه خرید و فروش حقیقی ها تغییری نداشت.

ارزش اولیه صف های خرید نیز 1.46 هزار میلیارد تومان برآورد شد که در پایان معاملات به 425.3 میلیارد تومان تقلیل یافت. ارزش اولیه صف های فروش 238 میلیارد تومان بود که در پایان معاملات به 1.2 هزار میلیارد تومان رسید. به نظر میرسد فردا بازار در صورتی که تردید خریداران و غیرفعال بودن سیگنال های رشدی تداوم یافت، ممکن است از این ناحیه با سیگنال منفی روبه رو شود.

بیشترین ورود پول حقیقی ها برای پارس با 118.2 میلیارد تومان بود که در یک ماه اخیر در نقطه بی سابقه ای قرار دارد. شفن با 46.3 میلیارد تومان، شلرد با 18.3 میلیارد تومان و غبهنوش با 9.1 میلیارد تومان شاهد بیشترین وردی پول حقیقی ها بود. همچنین بیشترین خروجی پول حقیقی ها نیز برای فجهان با 16.2 میلیارد تومان، خبهمن با 11.1 میلیارد تومان، تاپیکو با 9.8 میلیارد تومان، وبملت و فسبزوار با 8.8 میلیارد تومان در صف بیشترین خروجی پول حقیقی ها قرار داشتند.

حقوقی ها در معاملات امروز در نمادهای ملت، پترول، شبندر، غسالم و خگستر در موقعیت خرید و در نمادهای وبملت، وتجارت و بترانس در موقعیت فروش قرار گرفتند.

کدام سهم ها بیشترین سود داشتند؟

بیشترین بازدهی ها در بورس برای کسرا با 5 درصد و خمحور با 4.98 درصد بود. در فرابورس نماد توسن با 4.98 درصد بیشترین بازدهی را به ثبت رساند. بیشترین کاهش قیمت در بورس برای واعتبار با 4.81 درصد بود. در فرابورس ثتران با 4.6 درصد بیشترین کاهش قیمت داشت.

بیشترین حجم معاملات در بورس روی نمادهای شاخص ساز همچون (شسستا)، نمادهای خودرویی همچون (خگستر، خبهمن) و بانکی ها همچون (وبملت) صورت گرفت. بیشترین کاهش ارزش بازار هم برای فولاد، تاپیکو، شبندر و وغدیر بود. در فرابورس، بیشترین حجم معاملات برای کرمان و ذوب بود. بیشترین کاهش ارزش بازار در فرابورس هم برای فرابورس، صبا، آریا، عصینو و اتکای بود.

بیشترین نسبت حجم به شناوری نیز برای ساذری با 16.6 درصد و حگردش با 14.9 درصد بود.

5

منبع اقتصاد نیوز
وبگردی
ارسال نظر

پربیننده‌ترین

نظرسنجی

نتیجه دربی 97 را پیش بینی کنید