مجازات کشتن زن توسط همسر هنگام رابطه نامشروع چیست؟

قتل در فراش قتلی است که به هنگام مشاهده زنا و رابطه نامشروع توسط شوهر به وقوع می‌پیوندد.

بیشتر بخوانید:

به گزارش منیبان؛ یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌هایی که در طول تاریخ منجر به کشتن زن به دست شوهر یا شوهر به دست زن شده، انگیزه‌های ناموسی یا ارتکاب خیانت توسط یکی از زوجین به دیگری است. البته در بسیاری از موارد نیز این قتل‌ها به‌صورت آنی و در پی مشاجرات خانوادگی و بدون طرح و نقشه قبلی رخ می‌دهد.

شرایط معافیت شوهر از مجازات قتل همسر هنگام رابطه نامشروع

برای اینکه شوهر از مجازات قتل در فراش زن خود معاف گردد باید شرایط ذیل با توجه به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تحقق یابد:

وجود علقه زوجیت

با توجه به اطلاق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نکاح اعم از دائم و منقطع است. بحثی که اینجا پیش می‌آید مربوط به طلاق رجعی است. اینکه اگر مردی همسر مطلقه خود را در مدت عده رجعیه با مرد اجنبی در حال زنا ببیند و مرتکب قتل در فراش یا جرح یا ضرب هر دو یا یکی از آن‌ها گردد، در صورت جمع بودن سایر شرایط از مجازات معاف خواهد بود.

مشاهده زنا توسط شوهر

مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی عمل زنا باید محقق باشد تا قتل در فراش مجاز محسوب گردد. طبیعتا برای اینکه قاتل از مجازات معاف باشد باید بتواند وقوع عمل زنا را ثابت کند. یعنی برای اینکه دادگاه عمل ارتکابی او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نماید باید زنا را ثابت کند. با توجه به منتفی بودن اقرار به لحاظ کشته شدن زن و مرد زناکار یا بوسیله شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بوده‌اند طبق ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی یا طبق ماده ۱۰۵ همان قانون با علم قاضی ثابت شود. به هر حال بدون ثبوت زنا، قتل در فراش مجاز نیست و بدون اثبات آن در دادگاه مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود.

 ارتکاب قتل در فراش یا جرح و ضرب در حین مشاهده عمل زنا

قتل در فراش یا جرح یا ضرب باید در حین مشاهده زنا صورت گیرد. شوهری از حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی برخوردار می‌شود که صحنه زنا زوجه خود و مرد اجنبی را به چشم مشاهده کند. پس اگر مردی از طریق دیگر اطمینان حاصل نماید که زنش با مرد اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کرده، به استناد حکم ماده ۶۳۰ نمی‌تواند مرد یا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد. مشاهده صحنه از طرف شوهر نباید ارادی یا با تهیه نقشه بوده باشد، بدین معنی که اگر شوهر بداند که همسر او با مردی همخوابه شده در صورت مراجعه به محل و ارتکاب جرم از معافیت مجازات بهره‌مند نخواهد شد.

علم به تمکین زن

شوهر هنگامی از مجازات قتل در فراش یا جرح یا ضرب همسر خود که با مرد اجنبی در حال زنا مشاهده گردیده معاف خواهد بود که علم به تمکین زن خود و رضایت وی داشته باشد. درصورتی‌که زن مجبور شده باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.

کدخبر: 99438 تاریخ انتشار
در رسانه های دیگر بخوانید
ارسال نظر

نظرسنجی

آیا سیدابراهیم رئیسی در یک سال ریاست جمهوری انتظارات شما را برآورده کرده است؟
پربیننده‌ترین