مجازات خیانت زن و شوهر چیست؟

خیانت رابطه پنهانی فردی متاهل با کسی است که همسر قانونی او نیست و این رابطه پنهانی ابعاد مختلفی را در بر می گیرد که می تواند جسمی، احساسی، مالی و … باشد.در قانون کشورمان نیز مجازات سختی برای خائنین وضع شده است.

بیشتر بخوانید:

به گزارش منیبان؛ تعریف خیانت برای هر فردی به صورت مجزا بیان می شود. به عنوان مثال شاید فردی صحبت کردن پنهانی همسرش با فردی دیگر را به عنوان خیانت در نظر نگیرد ولی برای فردی دیگر مصداق کامل خیانت باشد. به عبارتی شاید خیانت در نگاه اول فقط خیانت جنسی قلمداد شود اما حقیقت آن است که خیانت انواع مختلفی دارد و تعاریف بسیار متعددی برای آن در نظر گرفته شده است اما به طور خلاصه میتوان خیانت را اینگونه تعریف کرد : خیانت رابطه ی پنهانی فردی متاهل با کسی است که همسر قانونی او نیست و این رابطه ی پنهانی ابعاد مختلفی را در بر می گیرد که می تواند جسمی، احساسی، مالی و … باشد در این رابطه چند حالت را می توان متصور شد :

رابطه نامشروع دون زنا:

منظور از رابطه نامشروع دون زنا این است که بین زن و مرد نامحرم رابطهای صورت بگیرد بدون اینکه الزاماً زنا باشد .مثلا اینکه زن ومردی در زیر یک رو انداز یا ملحفه باشند یا زن ومردی در حال انجام اعمالی مثل بغل کردن ،بوسیدن باشند یا حتی رابطه های پیامکی را هم می شود مصداق رابطه نامشروع دون زنا قرار داد. مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار در صورتی که رابطه دون زنا از قبیل بغل کردن ،بوسیدن از روی هوس اثبات شود به ۳۱ تا ۷۴ ضربه تا نهایتاً ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شود علاوه بر این شوهر زن میتواند طلاق به دلیل رابطه نامشروع را نیز از دادگاه بخواهد. آقایان باید دقت کنند که از روی شک، توهم ،خیال پردازی و حساسیت های بیش از حد این اتهام را نسبت به همسر خود وارد نکنند چون در صورتی که نتوانند ادعای خود را در دادگاه ثابت کنند ،زن می تواند طبق قانون ادعای حیثیت کند.همچنین این موضوع که فردی به دیگری نسبت زنا یا لواط دهد طبق قانون می تواند مصداق جرم قذف نیز واقع شود ودر صورتی که ادعای کسی که قذف کرده ثابت نشود برای وی مجازات در پی خواهد داشت. البته باید توجه داشت که صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم نیست حال چه در منزل باشد یا وسیله نقلیه یا هر جای دیگر.

رابطه نامشروع زنا:

مجازات رابطه نامشروع زن شوهر دار درصورتی که رابطه جنسی برقرار کرده باشد و همچنین رابطه از نوع زنا در دادگاه اثبات شود رَجم ( اعدام ) خواهد بود.

تصویر

شیوه های شکایت رابطه نامشروع نیز :

    اقرار

    شهادت

    دلایل و مدارک

    علم قاضی

    اماره برای اثبات جرم

انواع خیانت زن به مرد:

خیانت زن به مرد، صورت های مختلفی می تواند داشته باشد مانند:

خیانت اقتصادی و مالی : یعنی زن در غیاب مرد، بی اذن او در اموال مرد تصرف کند و در جایی که مرد رضایت ندارد، مصرف نماید و بعداً به مرد نگوید.

خیانت عرضی و آبرویی: یعنی زن اسرار مرد را افشا نماید و او را نزد دیگران بی آبرو کند.

خیانت رابطه نامشروع با مرد اجنبی: اگر این رابطه نامشروع با چهار شاهد عادل و دیگر شرایط آن ثابت شود، حکم زنا بر زن جاری می شود.

حکم خیانت زن به شوهر چیست؟

بهصورت خلاصه می توان گفت: شوهر داشتن زن یکی از موانع نکاح است و ازدواج با زن شوهردار ضمانت اجرای مدنی و کیفری دارد. زنا با زن شوهردار نیز دارای مجازات مدنی و کیفری است. اینک به توضیح بیش تر درباره ازدواج و زنا با زن شوهردار و حکم خیانت زن به شوهر می پردازیم:

ازدواج با زن شوهردار در مواد ۱۰۵۰ و 1051و 1054 قانون مدنی:

ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی: هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤید می شود.

ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی: حکم مذکور در مادهٔ فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود. بنابراین اگر کسی زن شوهرداری را با علم به وجود رابطهٔ زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، این ازدواج هم باطل و هم موجب حرمت ابدی است؛ یعنی دیگر هیچ گاه، حتی پس از انحلال نکاح، آن مرد نمی تواند با این زن ازدواج کند. همین طور است اگر نکاح بدون علم به وجود رابطه زوجیت و ممنوعیت ازدواج یا یکی از این دو امر واقع شده و نزدیکی هم روی داده باشد . اما اگر نکاح از روی جهل به دو امر مذکور یا یکی از آن ها منعقدشده و نزدیکی هم واقع نشده باشد نکاح باطل است، ولی زن بر مردی که او را عقد کرده حرام مؤید نمی شود. یعنی بعد از انحلال نکاح اول ، زن می تواند با آن مرد ازدواج کند. ازدواج با زن شوهردار جرم است و اگر منجر به مواقعه (نزدیکی) نگردد، طرفین این عقد باطل ، به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهند شد.مطابق ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب ۱۳۷۵. ضمناً عاقد در این زمینه به شش ماه تا سه سال حبس یا از سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید، مطابق ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب ۱۳۷۵.

ماده 1054 قانون مدنی: زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی است، بنابراین پس از انحلال نکاح به یکی از علل قانونی، مانند طلاق و فوت، نیز زن نمی تواند با زانی ازدواج کند، اعم از اینکه مرد در حال زنا عالم به شوهر داشتن زن باشد یا نه و اعم از اینکه زن نیز زناکار محسوب شود یا عمل او ناشی از اشتباه یا اکراه باشد، مدخوله به وسیله شوهر باشد یا غیر مدخوله. اگر زن زانیه و مرد واطی به شبهه باشد،حرمت ابدی حاصل نخواهد شد.

اگر مرد مکره (مجبور) به زنا با زن شوهردار شود آیا حرمت ابدی پدید خواهد آمد؟ در پاسخ می توان گفت عملی که با اکراه انجام شده باشد زنا محسوب نمی شود و برفرض اینکه زنا بر آن اطلاق شود، مادهٔ ۱۰۵۴ آن را دربر نمی گیرد، زیرا ماده منصرف به عملی است که با اختیار شخص انجام شده و جرم و قابل مجازات است و در صورت اکراه، عمل مرد جرم تلقی نخواهد شد. مجازات زنای محصن و محصنه یعنی زنای مرد دارای همسر و زن دارای همسر، با تحقق شرایط قانونی، رجم یعنی سنگسار کردن است. مطابق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰.

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

تبصره_ منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است؛ با این وصف اگر کسی از همسرش بابت جرم رابطه نامشروع جنسی و جسمانی (مثل بوسیدن، در آغوش گرفتن و …) شکایت دارد میبایستی مستقیما به دادگاه به جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند و اگر مدعی رابطه نامشروع غیر جسمانی مثل پیامک تلگرام و … باید به دادسرا مراجعه کند.

ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است. البته باید توجه داشت اگر شکایت شاکی خصوصی مثل همسر وجود با وجود ادله وجود داشته باشد، دادگاه متهم را احضار می کند و برگ اظهارات متهم را که حاوی سوال و جوابهای دادگاه در خصوص اتهام انتسابی است را پر میکند.

رابطه نامشروع میان زن و شوهر:

جالب است بدانید در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی باشد مثل روبوسی زن و شوهر ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ۲ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. این مساله نشان می دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است.

البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی ُِ همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می کند که مشخص شود او سوء نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی شود.

زنا و رابطه نامشروع در صورت تجاوز به زن:

یکی از انواع رابطه نامشروع زن شوهردار که می تواند موجب شود تا شکایتی در این مورد مطرح شود، تجاوز است که در این صورت زن شوهردار می تواند تا حداکثر هفتاد و دو ساعت پس از انجام تجاوز به پزشکی قانونی مراجعه کرده و مراحل رسیدگی را به صورت قانونی پشت سر بگذارد. در صورتی که مدارک پزشکی قانونی و مدارکی که زن به همراه خود به پزشکی قانونی ارائه داده است مانند دستمال آلوده به ترشحات متجاوز نشان دهنده تجاوز باشد، قاضی مراحل رسیدگی به پرونده را شروع میکند و در اینجا می توان گفت که رابطه نامشروع زن شوهردار به دلیل تجاوز انجام شده با کمترین مجازات همراه خواهد بود. همچنین در صورتی که مدارک کافی برای اثبات تجاوز وجود نداشته باشد، تشخیص حالت تجاوز باید به صورت قانونی از طریق قاضی پرونده پیگیری شود و در این شرایط میتوان گفت که قاضی با استفاده از روشهای قانونی احراز تجاوز را انجام می دهد. این امر در مورد فریب و برقراری رابطه جنسی صادق نیست و معمولا قاضی نمی تواند از زن با سن بیشتر از ۱۸ سال بپذیرد که رابطه نامشروع در هنگام داشتن همسر با میل خود و به صورت فریب انجام شده است.

نگاه قانون به مردان خیانت کار:

از نظر قانون و شرع زوجین هر دو نباید به یکدیگر خیانت کنند. ولی اگر ازدواج مخفیانه مرد یا اختیار زن دوم را خیانت مرد به زن بدانیم قانون گذار به زن حق طلاق داده است. در صورت وقوع جرم رابطه نامشروع از سوی مردان قانون بر اساس همان قانون متبادر درباره زنا و محصنه و غیر محصنه بودنش صدور حکم خواهد کرد. البته نکته بسیار جالب ماده 86 قانون مجازات اسلامی است که می گوید زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد موجب رجم نیست و حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد نیز صد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

آیا به زن خیانتکار مهریه تعلق می گیرد؟

مهریه از جمله حقوق مالی زن میباشد که برای مرد همواره تکلیف برای پرداخت آن وجود دارد. باید دانست زن تحت هر شرایطی حتی ارتکاب جرم نسبت به همسر، مستحق دریافت مهریه است و شوهر نمی تواند به بهانه انجام اموری هم چون خیانت و ...از پرداخت مهریه به وی خودداری کند، از طرف دگر امکان طلاق همسرتان نیز وجود خواهد داشت.

کدخبر: 97771 تاریخ انتشار
وبگردی
ارسال نظر

نظرسنجی

آیا سیدابراهیم رئیسی در یک سال ریاست جمهوری انتظارات شما را برآورده کرده است؟
پربیننده‌ترین