کدخبر: 43449 تاریخ انتشار

چگونگی توقیف اموال شوهر هنگام مطالبه مهریه

مهریه در قانون حق مسلم زن نسبت به مرد نیست وزن می‌تواند از راه‌های قانونی اگر مرد مهریه را نپردازد آن را مطالبه کند.

به گزارش منیبان؛ قانون این اجازه را داده است که زن، توأمان با دادخواست مطالبه مهریه درخواست توقیف اموال برای مهریه کند. در این نوشتار به موضوع درخواست توقیف اموال برای مهریه می‌پردازیم.

توقیف اموال بابت مهریه از طریق اداره ثبت

متقاضی توقیف اموال بابت مهریه از طریق اداره ثبت به دفترخانه محل اجرای عقد نکاح مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه می‌نماید.

سردفتر این درخواست را به آخرین نشانی تعیین شده برای زوج ارسال می‌کند. هم‌چنین زوجه را به اداره ثبت مربوطه برای تشکیل پرونده هدایت می‌کند.

زوجه با در دست داشتن اجراییه صادر شده و قبض ارسال اطلاعیه برای زوج و سایر اسناد و مدارک لازم یعنی شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج به اداره ثبت مربوطه مراجعه کرده و پس از تشکیل پرونده اجرایی برای اجرای مهریه، یک نسخه از اجراییه برای زوج ارسال شده و به وی مهلت داده می شود تا ظرف ۱۰ روز برای پرداخت مهریه یا معرفی مال اقدام نماید.

پس از بازگشت پاسخ ابلاغیه، چنانچه شوهر ظرف ۱۰ روز از ابلاغ بری پرداخت مهریه یا معرفی مال اقدام نکند، زوجه می‌تواند برای درخواست توقیف اموال بابت مهریه از طریق اداره ثبت اقدام نماید. در این مرحله چنانچه مالی اعم از اموال منقول و غیر منقول، در مالکیت شوهر بوده و ضمنا جزء اموال غیرقابل توقیف یا مستثنیات دین نباشد، زوجه می‌تواند برای توقیف آن اموال و فروش آن و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.

توقیف اموال بابت مهریه از طریق دادگاه

زوجه موظف است تا با اخذ گواهی مربوطه از اداره ثبت، با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند. مدارک لازم شامل گواهی اداره ثبت، شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج است.

در این مرحله اگر میزان مهریه زوجه تا ۲۰ میلیون تومان باشد، دادخواست مهریه برای شورای حل اختلاف ارسال می‌شود. اما در حالتی که میزان مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، دادخواست برای دادگاه خانواده ارسال می‌شود.

دادگاه خانواده با وصول دادخواست مهریه، اقدام به تعیین وقت دادرسی می‌کند. در ادامه در یک جلسه به تقاضای مهریه رسیدگی نموده و اقدام به صدور رای می‌نماید.

توقیف اموال شوهر

رای مهریه، پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به شوهر در سامانه ثنا یا در صورت تجدیدنظر خواهی، پس از صدور رای دادگاه تجدید نظر قطعی بوده و می‌توان برای اجرای آن اقدام نمود.

در مرحله اجرا زوجه می‌تواند در صورتی‌که در این فاصله به اموالی از زوج دسترسی یافته و تا تاریخ اجرا هنوز درخواست تامین خواسته نداده باشد.

برای ارائه درخواست توقیف اموال بابت مهریه از طریق دادگاه و فروش آن اموال از طریق مزایده و وصول مهریه خود اقدام نماید.

وبگردی
ارسال نظر

پربیننده‌ترین